Contents

Deutsch English
Address:www.stefan-witt.de
Counter:3526 (since 2001)
Updated:03/01/2009

Amritsar (9.4. - 10.4.2005)

Wagah border
Wagah border
09.04.2005 17:21
Wagah border (view towards India)
Wagah border (view towards India)
09.04.2005 17:22
Audience
Audience
09.04.2005 17:32
Direction India
Direction India
09.04.2005 17:33
Towards the border
Towards the border
09.04.2005 17:39
Excited audience
Excited audience
09.04.2005 17:39
Border guard
Border guard
09.04.2005 17:40
View to the border gate
View to the border gate
09.04.2005 17:49
Indian gate
Indian gate
09.04.2005 18:05
Sunrise at the Golden Temple
Sunrise at the Golden Temple
10.04.2005 05:16
Golden Temple
Golden Temple
10.04.2005 05:18
Golden Temple complex view
Golden Temple complex view
10.04.2005 09:06
View from Baba Atal
View from Baba Atal
10.04.2005 09:07
Amritsar view
Amritsar view
10.04.2005 09:07
Amsitsar view from Baba Atal
Amsitsar view from Baba Atal
10.04.2005 09:12
Hennes taking pictures
Hennes taking pictures
10.04.2005 09:20
Me and 3 Indian boys
Me and 3 Indian boys
10.04.2005 09:25
Shree Durgiana Temple
Shree Durgiana Temple
10.04.2005 10:50
Shree Durgiana Temple
Shree Durgiana Temple
10.04.2005 10:50
In Shree Durgiana Temple
In Shree Durgiana Temple
10.04.2005 10:52
Shree Durgiana Temple
Shree Durgiana Temple
10.04.2005 11:01
Cycle rickshaw through Amritsar
Cycle rickshaw through Amritsar
10.04.2005 11:43
Somewhere in Amritsar
Somewhere in Amritsar
10.04.2005 11:44